Gradsko veće predložilo je amandman na Izmenu I dopunu odluke o budžetu kojim se Gradskoj opštini Pantelej prenose sredstva za projekat prekogranične saradnje sa Opštinom Lom iz Bugarske.