PARKING SERVISVažećim Planom generalne regulacije GO Medijana predviđeno nekoliko lokacija za izgradnju parking garaža, ali one nisu najadekvatnije izabrane sa aspekta rentabilnosti investiranja. To u odgovoru na pitanja postavljena na konferenciji SDS odgovara Parking servis.
U saopštenju se navodi da je ovo preduzeće iniciralo izmene tog plana kako bi se izgradila montažna garaža na Sinđelićevom trgu, za šta je Programom predviđeno 50 miliona dinara, što je u ovom trenutku jedina realna investicija koju preduzeće može da iznese iz sopstvenih sredstava. Takođe i da se sagleda i mogućnost izgradnje velike podzemne višesprate garaže na lokaciji na Trgu Republike.
Tvrdi se da su najveći problem brojne arhitektonsko-urbanističke prepreke, nerešeni pravno-imovinski odnosi i nedostatak para.
Takođe, očekuje se da do kraja 2015. godine krene sa radom podzemna garaža ispod PC Ambasador, koju će JKP “Parking servis”-Niš renovirati i urediti iz sopstvenih izvora.

By rezija