Dugo čekanje u redovima, loš sistem zakazivanja, loša komunikacija sa osobljem, samo su neki od problema na koje nailaze građani u komunikaciji za javnim službama. Istovremeno, i u javnim preduzećima i ustanovama prepoznaju probleme i pokušavaju da ih reše. Do tih zaključka došle su nevladine organizacije koje već dve godine sprovode projekat Partnerstvom do dobre javne uprave, čiji je cilj veće uključivanje građana u proces reformi javnog sektora.