Perišić: Lokalne samouprave neće izdržati smanjenje

Perišić: Lokalne samouprave neće izdržati smanjenje

gradonačelnik Niša Zoran Perišić
Gradonačelnik Niša Zoran Perišić

Ukidanje pojedinih taksi, umanjenje sredstva koja su lokalne samouprave dobijale od poreza na zarade sa 80 na 50 odsto, ukidanje firmarine, smanjenje transfera. To predviđa Predlog zakona za 2017. godinu kojim će ukoliko se usvoji lokalne samouprave dobijati manje para. Gradonačelnik Niša Zoran Perišić kaže da će to biti neizdrživo.

To može dovesti do smanjenja prihoda grada za 40 odsto. Nijedna lokalna samouprava to neće izdržati. Ja sam se i kao predsednik Stalne konferencije gradova i opština nakon održanog predsedništva konferencije oštro usprotivio ovoj odluci. Istakli smo da tokom 5 sastanaka naših radnih grupa mi nijednom nismo imali radni materijal ispred sebe. Na kraju je došao predlog za koji smo mi znali da će biti takav iz usmenih nastupa, dodaje Perišić.

Perišić smatra da ovakav zakon ne može ići na usvajanje u Skupštinu i ističe da će od svih institucija do kojih ima pristup da se takav zakon povuče iz procedure.

To je mnogo više od onih 8 milijardi koje je verovatno MMF tražio od nas da se pokažu negde u budžetu da će biti predmet uštede. Ali, ne živi se samo u Beogradu, ne živi se samo na nivou nekih drugih ministarstva. Život je ovde u Srbiji, život je u opštinama gde su dve među 10 najsiromašnijigh u Srbiji, ističe Perišić.

Prva reakcija gotovo svih predsednika opština i gradonačelnika na Nacrt zakona bila je negativna. Predlog zakona je na javnoj raspravi do 23.decembra.