PERSPEKTIVA LOKALNIH MEDIJA (VIDEO)

PERSPEKTIVA LOKALNIH MEDIJA (VIDEO)

Na tribini pod nazivom „Stanje i perspektiva lokalnih i regionalnih medija – izazovi i teškoće“, koja je bila organizovana u sali Načelstva, pomoćnica ministra za informisanje i medije, Slavica Trifunović, rekla je da od sluha lokalnih samouprava da prepoznaju javni interes zavisi i opstanak lokalnih medija.