U sezoni novogodišnjih praznika lekari su suočeni sa velikim brojem povreda nastalim upotrebom pirotehnike, upozoravaju sa Klinike za plastičnu hirurgiju. Oni skreću pažnju na to da ne postoji starosna granica za to ko može da bude ugrožen, i da pored šaka, stradaju i drugi delovi tela. Ovlašćeni prodavci pirotehnike u Nišu ističu da svaki proizvod ima odobrenje MUP-a, kao i da je prošao potrebna ispitivanja.