TV ZONA PLUS – HD

VESTI IZ NIŠA I REGIONA

Današnje vesti Društvo Zdravstvo

PETROVIĆ:NOVI OBLIK TERAPIJE KANCERA IZLEČIO 200.000 LJUDI (VIDEO)

Nuklearni fizičar Ivan Petrović, nedavno odlikovan i francuskim Ordenom za zasluge, dve decenije radi na novom obliku terapije kancera, daleko efikasnijem od konvencionalnog, a kojim je kako kaže, u svetu do sada izlečeno više od 200.000 ljudi. Međutim, te terapije u Srbiji nema.

“Skoro dve decenije radimo na poboljšanju terapije za lečenje kancera koristeći hadrone – protone, jone helijuma i ugljenika. To je daleko efikasniji oblik terapije od konvencionlanog – iks i gama zračenja, jer se u hadronskoj terapiji koriste fizičke osobine jona koje daleko preciznije pogađaju kancerogeno tkivo, kako u pravcu samog zračenja tako i bočno”, rekao je Petrović za Tanjug.

Petrović, koji francuski Orden u rangu viteza doživljava i kao priznanje Univerzitetu u Beogradu, sa kojega je potekao i Institutu za nuklearne nauke “Vinča”, gde radi, kaže da je deo multidisciplinarnog tima – na čelu biloškog je Aleksandra Ristić Fira, dok fizičarski predvodi on.

“Naše aktivnosti odvijaju se u dva pravca – prvi su eksperimetni ozračivanja ćelija zdravog i malignog tkiva. To su ”in vitro” eksperimenti – koji podrazumevaju i analiza efekata na ćelije koje su hadroni napravili”, naveo je ovaj nuklearni fizičar i dodao da je drugi metod “in siliko” – putem računara.

Na taj način se, kako kaže, vrše simuliranja, koristeći složeni računarski program, pod pokroviteljstvom švajcarskog CERN-a.

“Radimo na razvijanju softvera za niske energije koje se koriste u terapiji i tu vršimo simulaciju prolaska jona kroz materiju. Na taj način možemo da napravimo precizniji plan terapije”, rekao je Petrović i dodao da eksperimente, više od dve decenije, dominantno rade u Italiji.

Prema njegovim rečima, sa Francuzima rade numeričke simulacije ali u njima učestvuju i stručnjaci iz Italije.

“U svetu – u Evropi, Rusiji, Kini, Americi, Japanu, postoji 100 centara za lečenje kancera putem hadrona i u njima je izlečeno oko 200.000 ljudi”, rekao je Petorović.

Na pitanje koliko je Srbija bilzu da dobije jedan takav centar, kaže da sve zavisi od odluke nadležnih da li žele da primene savremenu efikasniju i precizniju tehnologiju u lečenju kancera.

Petrović je dodao da centar košta oko 300 miliona evra.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com