Glavna autobuska stanica će se iz centra Niša premestiti iza Duvanske industrije. Veće grada Niša pokrenulo je  postupak izmene planske dokumentacije koja će omogućiti izgradnju gradske autobuske stanice na ulazu u grad, izmedju “Tempa” i fabrike duvana.