Izvesno je da će za Niš i sledeće godine prioriteti biti izgradnja kolektorske mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, a Sekretarijat za investicije aktivno je uključen i u realizaciju projekata izgradnje stanova za izbeglice i vojna lica, kaže sekretar Sekretarijata za investicije Vanča Dimitrov.