Platni razredi početkom 2019. godine (VIDEO)

Platni razredi početkom 2019. godine (VIDEO)

Reforma plata u javnom sektoru u Srbiji je na početku, a na snazi je trenutno prava “šuma” propisa u ovoj oblasti, zaključak je predavanja na Pravnom fakultetu u Nišu, gde je bilo reči o reformama zarada. Princip – jednaka zarada za jednak rad, gotovo da ne postoji. Zakon o platama usvojen još 2016. godine, ali prateći propisi kasne, pa je primena ovog Zakona odložena do početka 2019. godine.