Štab za vanredne situacije grada Niša odlučio je da preduzeće Erozija hitno sanira most na putu koji od Jelašnice vodi ka Čukljeniku, Gornjoj i Donjoj Studeni i Bojaninim vodama. “Hitna intervenciju ćemo početi čim Štab izda nalog za radove” – rekao je za TV Zona plus direktor Erozije Slobodan Marković.

Kaže da je pre svega potrebno uraditi elaborat, kao i da Erozija raspolaže stručnjacima, mehanizacijom i iskustvom u obavljanju ovakvih poslova.

Most je počeo da se urušava početkom leta a trenutno je polovina saobraćajnice potkopana.