Poboljšati položaj romskih učenika i studenata

Veliki broj dece Romske nacionalnosti ne dobija adekvatno obrazovanje. Mnogo je dece koje ne idu ni u osnovnu i srednju školu, a kamoli na fakultet. Kako bi se to promenilo, a oni ostvarili svoja prava Federacija romskih osnovaca, srednjoškolaca i studenata Srbije odlučila je da uspostavi kontakte sa sa svima koji u tome mogu da pomognu.

Mnogi učenici i studenti romske nacionalnosti ne znaju ni[ta o mogu’nostima smeštaja dok idu u školu ili studiraju, gde mogu da se hrane, kako da konkurišu za stipendije… Organizacija Fros iam za cilj da to promeni i mlade Rome poveže sa relevantnim obrazovnim institucijama.

Studentski kulturni centr pridružio se incijativi.

Mnogo je talentovane romske dece koja zaslužuju adekvatno obrazovanje, kaže direktor Studentskog kulturnog centra Miroslav Jović

I predstavnici Studentskog centra Niš i GO Crveni krst su takođe voljni da podrže celu priču. Pomoć se očekuje i od Doma učenika, Uprave za obrazovanje i školske Uprave Niš, ali njihovi predstavnici, kako je rečeno, bili su sprečeni da prisustvuju sastanku.