Počela je sanacija kolovoza na Mramorskom brdu koji je uništen zbog klizišta. Kako je ovo klizište i dalje aktivno, moraće da se uradi i kanal koji će sprečiti dalje propadanje asfalta.