Od danas pa sve do kraja aprila svi koji imaju dugovanja za komunalije mogu da ih izmire ugovorom o reprogramu. Niško preduzeće “Objedinjena naplata” omogućilo je otplatu na 12, 24 i 36 mesečnih rata uz određeni otpis kamate. Prvog dana nije bilo velike gužve, a građani su uglavnom dolazili da se informišu.