Početak ustavnosti i državnosti evropske Srbije

Početak ustavnosti i državnosti evropske Srbije

“Sretenjski ustav – stvaranje  evropske Srbije”  – ovo je tema predavanja koje je u Univerzitetskoj biblioteci organizovao EU Info kutak. I ako je prvi moderni Ustav u novijoj srpskoj istoriji ukinut zahvaljujući mešanju stranih sila, kažu istoričari, ipak je poslužio kao model ostalim pravnim aktima koji su kasnije usledili. Pisao ga je novinar Dimitrije Davidović u inat Milošu Obrenoviću, donet je da ograniči apsolutizam vladara, ukinut posle  mesec dana na zahtev velikih slila i sa istoka i sa zapada. Od prvog modernog srpskog Ustava do danas, mnogo toga je ostalo isto, ali se mnogo toga se i promenilo. Sretenjski ustav bio je preteča svih pravnih akata, koji su kasnije bili na snazi i poveo  Srbiju velikim koracima ka  državnosti i ustavnosti. Ukinut je pod pritiscima Turske, Rusije i Austrije 17. marta 1835. godine.