Savet za mlade Grada Niša organizovao je edukaciju koja se odnosi na gorući problem modernog društva, kako zaštititit životnu sredinu. Ovom predavanju prisustvovali su zainteresovani građani i NVO sektor.