Podrška za zapošljavanje Roma (VIDEO)

Podrška za zapošljavanje Roma (VIDEO)

Preko 50 odsto direktora i vlasika kompanija na zapadnom Balkanu i u Turskoj ne bi zaposlilo Rome, pokazalo je istraživanje. Kako bi se situacija promenila i ova nacionalna manjina dobila veće šanse za zaposlenje, stručnjaci kažu sda je potrebno doneti određene mere – poput davanja šanse za rad u loklanim samoupravama i ministarstvima, podrške za sakupljače sekundarnih sirovina ili podsticaja za započinjanje sopstvenog biznisa.