PODZEMNI KONTEJNERI, NADZEMNO ĐUBRE !  (FOTO)

PODZEMNI KONTEJNERI, NADZEMNO ĐUBRE ! (FOTO)

 Ponekad je svaki komentar o našim naravima suvišan.
I ako je garderoba mogla da završi kao pomoć nekome kome je potrebna, ostala je razbacana preko podzmenih kontejenra.
Nije jasno da li je tako ostavio onaj koji se rešio viška odeće, ili neko ko je po smeću tražio šta mu odgovara.
Slika podzemnih kontejnera pored višespratnica i Fakulteta zaštite na radu.