Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je, po službenoj dužnosti, postupak ispitivanja povrede konkurencije protiv društva Javno komunalno preduzeće Gradska toplana Niš, radi utvrđivanja postojanja povrede konkurencije, i to zloupotrebe dominantnog položaja iz člana 16. Zakona o zaštiti konkurencije. Državna revizorska institucija je utvrdila je cena usluge snabdevanja toplotnom energijom određivana na način koji odstupa od propisane metodologije, i to tako da ishoduje većim iznosom cene od iznosa cene koji bi se dobio računanjem u skladu sa metodologijom. Državna revizorska institucija je našla i da se cena za priključak na toplovodnu mrežu obračunava na način koji nije predviđen relevantnim pravnim okvirom. Komisija je osnovano pretpostavila da bi fakturisanje cena potrošačima na način koji je konstatovala Državna revizorska institucija, moglo da odstupa od „troškovnog principa“, a što može predstavljati radnju povrede konkurencije iz člana 16. stav 2. tačka 1) Zakona o zaštiti konkurencije. Postojanje eventualne povrede konkurencije Komisija će ispitati i utvrditi u svemu u skladu sa članom 41. Zakona.

Na sajtu Komisije se dalje navodi: „Pozivaju se sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu biti od značaja za utvrđivanje činjeničnog stanja u ovom postupku da iste dostave Komisiji za zaštitu konkurencije na adresu ul. Savska br. 25, Beograd“.