Prema poslednjim podacima Republičkog zavoda za statistiku za 2020. godinu, na području teritorije Gradske opštine Pantelej zaposlene su 8893 osobe. Od toga, u pravnim licima 6155 osoba, dok je 2718 preduzetnika, lica koja samostalno obavljaju delatnosti ili su kod njih zaposleni. Najviše je registrovanih zaposlenih u prerađivačkoj industriji (3238) na drugom mestu su zaposleni u trgovini na veliko i malo i radnjama za popravku motornih vozila (1793).

Na teritoriji GO Pantelej registrovano je 2.541 pravno i fizičko lice, u postupku likvidacije su 64, a u stečaju 3 firme. Broj osnovanih firmi u poslednjem kvartalu je 78, a ugašenih 46 (podaci Republičkog zavoda za statistiku 31.12.2018. godine).

Šta treba da znam pre nego što pokrenem biznis?

Za početak, potrebno je da se razradi ideja o biznisu koji planirate da pokrenete, a važno je i istražiti stanje na tržištu. U tome mogu pomoći podaci, analize, istraživanje na internetu, ali i razgovori sa ljudima koji se već bave istim ili sličnim poslom o potrebama za uslugama ili proizvodima koje možete pružati i proizvoditi.

Važna je i analiza finansijskog aspekta i pretraga mogućnosti za dodatno finansiranje.

Postoji mogućnost finansijske podrške, koja zavisno od situacije i potreba može biti u obliku subvencija za zapošljavanje, poreskih olakšica, ili povoljnih kredita.

·Subvencije za samozapošljavanje Nacionalne službe za zapošljavanje dodeljuju se nezaposlenom licu u vidu subvencije, u jednokratnom iznosu od 250 000 dinara. U slučaju samozapošljavanja nezaposlenih osoba sa invaliditetom iznos je 270 000 dinara. Subvencije se dodeljuju radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač u njemu zasniva radni odnos.

– Postoji mogućnost konkurisanja za povoljne kredite Fonda za razvoj Republike Srbije. Iako većina kredita podrazumeva da ste već otpočeli poslovanje, može biti korisno da od početka znate na koje sve mogućnosti možete da računate. Na raspolaganju su:

·Start-up krediti za koje mogu konkurisati oni koji žele da pokrenu sopstveni posao ili postojeći preduzetnici, mikro i mala privredna društva osnovana u godini koja prethodi godini podnošenja zahteva.

Primer je Pogram podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2021. godini

subvencije su planirane i za poljoprivrednike

Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva.
Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30% vrednosti ulaganja, odnosno do 40% vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti. Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine,  i kamatnom stopom od 1%  godišnje uz garanciju banke ili 2%  godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja,uz primenu valutne klauzule. Iznos ukupno odobrenih sredstava po zahtevu ne može biti manji od 400.000 dinara,  niti veći od 6.000.000 dinara za sve privredne subjekte.

Saradnja Regionalne privredne komore i NSZ

· Program promocije preduzetništva i samozapošljavanja namenjen novoosnovanim preduzetnicima, poljoprivrednim gazdinstvima, mikro i malim privrednim društvima starosti do dve godine, kao i svima koji su zainteresovani za otpočinjanje sopstvenog biznisa i razvoj poslovanja;

· Kredit za nabavku opreme, mašina, postrojenja, zatim izgradnju ili kupovinu proizvodnog ili poslovnog prostora (investicioni krediti);

· Kratkoročni kredit za podsticanje konkurentnosti i likvidnosti domaće privrede (kratkoročni krediti).

Druge vrste pomoći

Nacionalna služba za zapošljavanje ima poseban program pomoći za otpočinjanje sopstvenog biznisa, poput obuke pod nazivom “Put do uspešnog preduzetnika”. Tokom dvodnevne obuke prezentovaće se informacije o pokretanju biznisa i pripremi biznis plana.Nezaposleni koji nakon uspešno završene obuke odluče da realizuju svoju poslovnu ideju, mogu da konkurišu zasubvenciju za samozapošljavanje.

Osim toga, dostupne su brojne obuke za otpočinjanje poslovanja koje organizuju različita udruženja, organizacije i pojedinci. Ove obuke i događaje možete pronaći lako pretragom na internetu ili kontaktiranjem udruženja koja podstiču preduzetništvo.

Porezi

Minimalni mesečni izdaci za poreze i doprinose zavise od oblika poslovanja za koji se odlučite. Najčešći oblik poslovanja u Srbiji je preduzetnik – paušalac. Okvirnu visinu poreza i doprinosa na mesečnom nivou za preduzetnike paušalce možete obračunati na internetu korišćenjem kalkulatora paušalnog poreza i doprinosa. Za druge oblike poslovanja, visina poreza i doprinosa može značajno da varira, te je preporučljivo angažovati pravnog savetnika ili računovodstvenu agenciju.

Primer: Izračunaj sam

Na primer, ako je osoba rođena 1990. Godine, živi na teritoriji Gradske opštine Pantelej, firma se nalazi na trećoj zoni, registrovana je 2021. Godine i bavi se proizvodnjom sokova od voća, iznos poreza i doprinosa je iznos koji poreski obveznik – paušalac mesečno plaća je 18.000 dinara na osnovicu od 100.000 dinara (https://jpd.rs/kalkulator-poreza). Poresku osnovicu za obračun poreza i doprinosa čini paušalno utvrđen prihod preduzetnika paušalaca od samostalne delatnosti.

Biznis plan

DOBAR BIZNIS PLAN – PUT DO USPEHA
FOTO: Arhiva TV Zona plus

Biznis plan nije obavezan, ali može biti jedan od uslova za dobijanje nekih vidova finansijske i nefinansijske podrške. Izrada biznis plana podrazumeva da isplanirate formu osnivanja firme, plan prodaje i proizvodnje, ciljne klijente i sve druge pojedinosti koje je potrebno utvrditi i planirati da bi vaš biznis uspeo. Na taj način možete da pokažete potencijalnim finansijerima da vaša biznis ideja može biti uspešna.

Obrazac biznis plana u vidu radne sveske dostupan je i na veb prezentaciji Razvojne agencije Srbije, posebno za fizička lica, a posebno za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike.

Licenca

Za većinu tipičnih poslovnih subjekata je dovoljna formalna registracija u Agenciji za privredne registre. Ipak, za neke delatnostije potrebno imati posebnu licencu ili dozvolu pre registracije, ili je potrebno izvršiti određenu dodatnu registraciju u još nekom organu nakon registracije.

Primera radi, dozvolu za rad agenciji za zapošljavanje daje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, za bavljenje pomoćnom obrazovnom potrebno je prethodno odobrenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja itd.

Osnivački ulog

Prilikom osnivanja preduzetničke radnje ne postoji obaveza uplaćivanja osnivačkog uloga, a prilikom osnivanja društva jedino je obavezno navesti u osnivačkom aktu koliki će biti upisani ulog (novčani ili nenovčani) koji se može uplatiti nakon osnivanja u roku koji se odredi u osnivačkom aktu. Sve informacije o tome mogu se dobiti u Agenciji za privredne register.

Registracija preduzetnika, društva sa ograničenom odgovornošću

U oba slučaja podnosi se registraciona prijava

Elektronski, na veb prezentaciji Agencije za privredne registre. Za elektronsku registraciju neophodan je digitalni potpis. Elektronska registracija ima niz prednosti u odnosu na tradicionalni način registracije, između ostalog, cena registracije je niža ukoliko se vrši elektronskim putem;

Lično, u sedištu Agencije za privredne registre u Brankovoj 25 u Beogradu, ili u jednoj od 13 filijala Agencije ili određenim opštinskim kancelarijama.

Poštom, slanjem dokumentacije na adresu: Agencija za privredne registre, Brankova 25, 11000 Beograd, Srbija.

Registracija akcionarskog društva

Pre registracije, potrebno je da akcionari pripreme osnivački akt i overe svoje potpise na njemu kod organa koji je nadležan za overu. Akcionari koji osnivaju društvo potpisuju i prvi statut društva.

Prilikom osnivanja akcionarskog društva, osnivač/i u zavisnosti od svojih potreba odlučuju da li će upravljanje društvom biti jednodomno ili dvodomno, dok upisane akcije koje se u skladu sa osnivačkim aktom uplaćuju u novcu pre registracije na privremeni račun kod poslovne banke u Republici Srbiji. Pre registracije društva akcionari koji osnivaju društvo dužni su da uplate, odnosno unesu uloge koji predstavljaju najmanje 25% osnovnog kapitala, pri čemu uplaćeni iznos novčanog dela osnovnog kapitala ne može biti niži od iznosa minimalnog osnovnog kapitala koji iznosi 3.000.000 dinara. Akcionarsko društvo se za sada ne može registrovati elektronski.     

Spisak dokumentacije koja je potrebna za osnivanje akcionarskog društva

*jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika – akcionarsko društvo (obrasci),

*osnivački akt društva sa overenim potpisima članova društva (primeri akata),

*statut društva potpisan od strane članova društva,

*potvrda kreditne institucije o uplaćenim akcijama u novcu, odnosno procena ovlašćenog procenjivača vrednosti nenovčanog uloga ili potvrda nadležnog organa o proceni vrednosti nenovčanog uloga u skladu sa zakonom,

*odluka o imenovanju direktora odnosno članova odbora direktora i predsednika odbora direktora, ako nisu određeni statutom,

*odluka o imenovanju članova nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno, ako nisu određeni statutom,

*odluka o imenovanju članova izvršnog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno,

*odluka o imenovanju zastupnika društva, ako nisu određeni statutom,

*dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja i dokaz o uplati naknade za registraciju i objavu osnivačkog akta i dokaz o uplati naknade za registraciju i objavu statuta (visine naknada).

Šta je to PIB?

PIB je akronim, odnosno, skraćeni naziv za poreski identifikacioni broj. PIB se dodeljuje svakom privrednom društvu prilikom registracije i ostaje nepromenjen tokom njenog postojanja i poslovanja. PIB je, na primer, i obavezan element računa, naročito važan za subjekte koji su u sistemu PDV-a. Kada podnesete zahtev za registraciju u Agenciji za privredne registre, ujedno se Poreska uprava elektronski obaveštava da je potrebno da izda potvrdu o PIB-u. Poreska uprava brzo generiše broj i šalje informaciju Agenciji za privredne registre tako da se potvrda o PIB-u najčešće dobija zajedno sa rešenjem o registraciji firme. PIB je javno dostupan podatak i sadržan je u registru privrednih subjekata u Agenciji za privredne registre. Novoregistrovane ustanove moraju posebno podneti zahtev Poreskoj upravi za dobijanje PIB-a.

Šta je to matični broj firme i kada ga dobijam?

Matični broj(skraćeno MB), predstavlja statistički jedinstveni broj koji se dodeljuje svakom privrednom subjektu i pravnom licu. Sastoji se od 8 cifara i jedinstven je, za svakog subjekta različit, i ne može da se menja. Kada podnesete zahtev za registraciju u Agenciji za privredne registre, ujedno se Republički zavod za statistiku elektronski obaveštava da je potrebno da izda matični broj. Matični broj se zatim generiše i šalje se informacija Agenciji za privredne registre, tako da će se matični broj uvek naći na Vašem rešenju o registraciji i u javnom registru privrednih subjekata. Ustanove moraju podneti zahtev Republičkom zavodu za statistiku radi dobijanja matičnog broja.

Da li je pečat obavezan?

Pečat nije obavezan za poslovanje preduzetnika i privrednih društava. Bez pečata možete podneti poresku prijavu, otvoriti račun u banci bez pečata, preuzimati poštu i drugo. Nijedna institucija ne sme da Vam uskrati uslugu zato što nemate pečat. U slučaju da se od preduzetnika ili privrednog društva zahteva pečat kao neophodan uslov za otvaranje računa u banci, zahtev treba prijaviti Kontakt centru Vlade Republike Srbije.

Šta je to elektronsko sanduče?

Elektronsko sanduče (jedinstveni elektronski sandučić) je vrsta naloga elektronske pošte (nacionalni e-mail) na koji možete primati zvaničnu elektronsku poštu,ako se tako izjasnite kod pojedinih organa. Preduslov da koristite elektronsko sanduče je da otvorite nalog na nacionalnom Portalu eUprava. Elektronsko sanduče je trenutno u fazi razvoja, ali se očekuje da u narednom periodu postane dominantan kanal za dostavu pisama i drugih obaveštenja poslovnim subjektima.

*********************************

Ovaj projekat sufinansiran je sredstvima Gradske opštine Pantelej. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.