Politika kao glavni izvor korupcije

Politika kao glavni izvor korupcije

Da li su političke stranke, a pogotovu tzv. “preletači” glavni izvor korupcije i da li nacrt novog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije “ima lek” za to? U Nacionalnoj koalicji za decentralizaciju traže od zakonodavca upravo to – mogućnost da Agencija ubudućemože da istraži da li iza prelaska iz stranke u stranku stoje i “materijalistički”, a ne samo “idealistički” motivi, odnosno trgovina uticajem.