Perišić i ambasadorka ČeškeČeška može da pomogne srpskoj Stalnoj konferenciji gradova i opština, najavila je ambasadorka te zemlje Ivana Hlavsova u razgovoru sa gradonačelnikom Niša Zoranom Perišićem. To je posebno važno u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

Postoji puno tema koje treba da se reše na nivou opština i gradova. Zato će Stalna konferencija imati jako važnu ulogu, kaže ambasadorka.

Češka iskustva ugradila bi se u funkcionisanje srpskih gradova i opština, a to, kako kaže Perišić, podrazumeva i određenu pomoć Ambasade Češke u finansiranju i organizaciji onoga što treba lokalnim samoupravama u Srbiji – iskustvo u pisanju projekata, radu elektronske uprave, ubrzavanju administrativnog procesa na koji građani Srbije često imaju ozbiljne pritužbe.

Perišić, koji je i predsednik Stalne konferencije gradova i opština, podseća da je ta asocijacija partner u za sada četiri pregovaračka poglavlja. Slična saradnja već je razvijena sa mnogim asocijacijama, ali je najintenzivnija sa  švedskim i švajcarskim asocijacijama gradova.