POMOĆ DOMU ZDRAVLJA U BORBI PROTIV KORONAVIRUSA (VIDEO)

POMOĆ DOMU ZDRAVLJA U BORBI PROTIV KORONAVIRUSA (VIDEO)

Nakon Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata i Dom zdravlja dobio je donaciju od Humanitarne organizacije Lions International Niš. Donacija koja se sastoji od sredstava za dezinfekciju i medicinske opreme naročito je značajna za lekare koji su na prvoj liniji fronta u borbi protiv koronavirusa.