Grad Niš nastavlja rešavanje stambenih problema interno raseljenih sa Kosova i Metohije. U toku su dva projekta, kao deo kontinuirane pomoći u građevinskom materijalu i otkupu seoskih domaćinstava.