POMOĆ OD 600 EVRA PO AUTOBUSU ZA PREVOZNIKE

POMOĆ OD 600 EVRA PO AUTOBUSU ZA PREVOZNIKE

Odluka Vlade Srbije o pomoći od 600 evra po autobusu za prevoznike u drumskom saobraćaju, doneta na inicijativu Privredne komore Srbije, sačuvaće više od 20.000 radnih mesta u Srbiji.

To je izjavio predsednik ovog privrednog tela Marko Čadež ističući da ta mera ne može da reši sve probleme, ali može da pomogne kompanijama da ne otpuštaju ljude.

Za privredu i Privrednu komoru je važno da su donete dve mere sa liste predloga komore. Osim podrške prevoznicima, to je i nastavak garantne šeme, za šta je obezbeđeno i dodatnih 500 miliona evra namenjenih državnim garancijama koje će privredi omogućiti da dođe do povoljnijih kredita, da investira, zapošljava i neometano proizvodi”, rekao je Čadež.