Prvi put je Gradska opština Medijana  potpisala ugovore o radnom angažovanju, sa deset nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe. Javni radovi – geronto domaćica I uredjenje blokovskog  zelenila,  realizuju se u saradnji sa Centrom za socijalni rad I Javno komunalnim preduzećem Medijana.