Osman Balić

U okviru projekta „Upravljanje migracijama i podrška povratku tražilaca azila III“ organizacija Help i Liga Roma dodeliće pomoć u opremi, poslovnu i stručnu obuke, kao i pomoć za obnovu domova povratnika i socijalno ugroženog lokalnog stanovništva. Zainteresovani za pomoć mogu da se prijave do 15. decembra.

Kroz projekat će se dodeliti 110 grantova u opremi za započinjanje preduzetničkog biznisa, bilo da je reč o zanatima, uslužnoj delatnosti ili poljoprivredi. Obezbeđeno je 176 grantova za poslovne i 190 za stručne obuke.

“To je veoma bitno jer se veliki broj građana prijavljuje za sredstva, a ne za znanje. A u znanju je zapravo tajna uspeha i ekonomske egzistencije” – rekao je Osman Balić iz Yurom centra.

Planirano je i da se 80 domova povratnika i siromašnih građana rekonstruiše i opremi osnovnim nameštajem i uređajima za poboljšanje uslova stanovanja i života. Međutim, uslov je da je objekat registrovan na ime podnosioca prijave u katastru nepokretnosti.

Prijave, za jedan ili više vidova pomoći podnose se  do 15. decembra preko mreže kancelarija u svim većim gradovima u Srbiji.