Ponovo radi Digitalni muzej (VIDEO)

Ponovo radi Digitalni muzej (VIDEO)

Bogata zbirka istorijskog i kultirnog nasleđa grada Niša u digitalnom obliku, ponovo je otvorena za javnost. Ova mutimedijalna postavka u zgradi nekadašnjeg turskog arsenala na ulazu u Nišku tvrđavu prikazuje viševekovnu istoriju grada – od antičkog Naisusa do početka dvadesetog veka.