POSAO ZA 350 BELOPALANČANA (VIDEO)

POSAO ZA 350 BELOPALANČANA (VIDEO)

Sve je spremno za novog investitora koji će graditi fabirku za auto delove u industrijskoj zoni u Beloj Palanci, a u kojoj bi trebalo da radi 350 Belopalančana, kaže direktor Regionalne razvojne agencije “Jug”, Ivan Mihajlović.

Za TV Zonu plus ističe i da će se u naredne tri godine ulagati u 100 sela u pet okruga na jugu Srbije kako bi zaustavile migracije iz sela u grad.

Regionalna razvojna agencija „Jug“ trenutno sprovodi šest važnih projekata od koji su polovina međunarodnog karaktera, a jedan od važnijih koji će doprineti ekonomskom lokalnom razvoju je dovođenje novog invesitora u Belu Palanku, kaže direktor ove agencije, Ivan Mihajlović.

Mihajlović dodaje da je agencija razvila set usluga koji doprinose lokalnom razvoju na jugu Srbije i da se radi na oživnjavanju ruralnog područja.

U Regionalnoj razvojnoj ageniciji dodaju da se radi i na realizaciji vladnih mera podrške za privredu kako bi se postigli bolji rezultati, a da svi projekti koji su značajni za jug bi trebalo da se sprovedu u narednih godinu dana. Finansira ih Evropska komisija kroz različite donatorske programe.