Potrošače varaju uprkos zakonu! (VIDEO)

Potrošače varaju uprkos zakonu! (VIDEO)

Iako je novi Zakon o potrošačima donet još 2014. godine i danas ga ne sprovode u svim segmentima ni trgovci, a ni javna preduzeća koja pružaju usluge građanima. Mehanizmi koji mogu da ih nateraju na primenu zakona ne funkcionišu, a slična je situacija i što se Zakona o reklamiranju tiče. Ipak, pomaka u zaštiti potrošača ima, jer većina sada prepoznaje kada su im prava ugrožena, i znaju kome da se obrate da svoja prava i ostvare. To je istaknutu na tribini Edukovani potrošač, koju je organizovao EU info kutak.