Potrošačka prava (VIDEO)

Potrošačka prava (VIDEO)

Tržišnoj inspekciji u Nišu u proseku mesečno se javi oko 90 nezadovoljnih potrošača. Najčešće, oni reklamiraju obuću i tehničku robu i prijavljuju nelegalnu trgovinu, kažu u inspekciji. Na svetski dan potošača naglašavaju da svako ko je nezadovaljan kupljenim proizvodom ima pravo na reklamaciju. Zakonski rok za rešavnje reklamacije je od 15 do 30 dana.