Povećane kvote za ograničeni izvoz pšenice i brašna

Povećane kvote za ograničeni izvoz pšenice i brašna

Vlada Srbije omogućila je povećanje kvota za ograničeni izvoz pšenice na 220.000 tona i pšeničnog brašna na 23.000 tona mesečno. Kako se navodi, ovakva odluka doneta je jer je snabdevenost domaćeg tržišta stabilna, a imajući u vidu da je tržišni višak veći od predviđene kvote za maj mesec.

Usvojena je i Uredba na osnovu koje se omogućava isplata premija za mleko za dodanih pet dinara za prvi kvartal tekuće godine.