Praksa studenata kroz obilazak KPZ-a (VIDEO)

Praksa studenata kroz obilazak KPZ-a (VIDEO)

Studenti prava novopazarskog Univerziteta Departmana u Nišu obišli su niški Kazneno popravni zavod. To predstavlja samo jedan deo praktične nastave koju fakultet organizuje, kako bi se studenti upoznali sa radom na terenu i izvršenjem krivičnih sankcija.