Praksa u preduzećima za 54 studenta(VIDEO)

Praksa u preduzećima za 54 studenta(VIDEO)

Zahvaljujući projektu Udruženja Kamenica, pod nazivom Praktična akademija, 54 studenta sa pet fakulteta Univerziteta u Nišu imali su praksu u 15 malih i srednjih preduzeća i zadruga. Zajedno sa profesorima, radili su na problemima preduzeća, obuci radnika ili pravili plakate za proizvode.