Prava manjina u Nišu: Šta je dobro, šta treba još uraditi?

Prava manjina u Nišu: Šta je dobro, šta treba još uraditi?

Od svih nacionalnih manjina u Nišu najviše su ugroženi Romi, kažu predstavnici Saveta za ljudska i manjinska prava. Žive u teškim uslovima, a teško se i zapošljavaju.

Savet je Skupštini grada poslao Lokalni akcioni plan za poboljšanje položaja Roma, a plan je da se urade još dva za druge manjinske grupe. Akcenat tih Lokalnih akcionih planova biće stavljen na poboljšanje položaja manjina u svi sferama.

Položaj Bošnjaka u Nišu je na zadovoljavajućem nivou, kažu predstavnici te nacionalne manjine.

I u gradu kažu da je važno da se konstantno štiti i unapređuje položaj nacionalnih manjina.