Romi, Bugari, Slovaci, Bošnjaci, Makedonci samo su neke od nacionalnih manjina koje žive u Nišu. Manjine imaju svoj Savet za ljudska i manjinska prava koji će u svom radu ubuduće razmatrati pitanja ostvarivanja, zaštite i unapređivanja nacionalne ravnopravnosti, posebno u oblastima kulture, obrazovanja i informisanja.

Skupštini će nakon Lokalnog akcionog plana za Rome uputiti još dva za ugrožene manjinske grupe.