Pravna bitka za mašine zaštitne radionice

Pravna bitka za mašine zaštitne radionice

Štamparija "Vuk Karadžić" u Nišu
Štamparija “Vuk Karadžić” u Nišu
Istekao je rok od pet dana, koliko je rukovodstvo rukovodstvo štamparije “Vuk Karadžić” odložilo zaplenu imovine, po tužbi bivšeg radnika.

Direktor štamparije Bratislav Stojković kaže da su učinili sve što im zakon dopušta i očekuje da će sud obustaviti izvršenje jer, kako kaže, zaštitne radionice za osobe sa invaliditetom od prinudne naplate štiti Zakon o privatizaciji.

Miloš Mitić, pravnik štamparije “Vuk Karadžić”, kaže da je pravobranilac poslao prigovor izvršitelju koji, međutim, ne odlaže izvršenje, a da se odgovor suda očekuje.

Ukoliko se izvršenje ne stopira, mašine bi mogle da budu zaplenjene već u četvrtak. To bi, kako kažu u štampariji, bez posle ostavilo 65-oro zaposlenih, od kojih je 57 osoba sa invaliditetom.