Žrtve torure i nečovečnog postupanja naredne tri godine mogu da se jave Centru za ljudska prava i zatraže besplatnu pravnu pomoć. Advokati Centra pružaće besplatno dve vrste pravne pomoći – pravne savete i zastupanje pred sudovima.