Still0714_00001Svaki član Demokratske stranke može da se kandiduje za predsednika stranke.Potrebno je samo da  prikupi 1000 potpisa. Za kandidaturu za potpredsednika stranke treba da se sakupi 600 potpisa podrške članova. Pravo na kandidaturu imaju svi članovi Demokratske stranke koji su platili članarinu i popunili revizioni obrazac.

Novina je i to da se predsednik i potpredsednici stranke prvi put biraju na neposrednim izborima, kaže predsednik GrO Demokratske stranke u Nišu Miodrag Stanković.

Stanković kaže da demokratska stranka u Nišu ima oko 6.500 članova.