Pregovori sa EU: O pravosuđu i ljudskim pravima februara 2016?

Pregovori sa EU: O pravosuđu i ljudskim pravima februara 2016?

POGLAVLJE 23Bez obzira na najnovije prepreke za otvaranje poglavlja 35 koje se tiče Kosova u pregovaračkom procesu za priključenje EU, Srbija ipak nastavlja da korača ka Evropi. To je jasno rekao premijer Aleksandar Vučić na proslavi sedmogodišnjice SNS. Otvaranje tog poglavlja, kako potvrđuju i nemačke diplomate, trebalo bi da bude krajem ove ili početkom naredne godine. Vrlo brzo nakon prvog, trebalo bi da se otvori i poglavlje 23, koje se tiče pravosudja i ljudskih prava, a to se očekuje februara naredne godine.

Nezavisno sudstvo, manja papirologija po sudovima, pravednije i brže sudjenje, kao i poštovanje ljudskih i manjinskih prava – ono što je praksa u Evropskoj uniji, od februara naredne godine trebalo bi da se primenjuje u praksi i u Srbiji. Na to se Srbija obavezala akcionim planovima i strategijama, a po zahtevima Evropske unije.

Ne samo što su akcioni planovi doneti, već će Srbija morati da primeni sve što stoji u njima. Provera traje sedam godina i ako se proceni da se ne držimo akcionog plana, EU u svakom momentu može da prekine proces. A plan izmedju ostalog podrazumeva i donošenje novog ustava, 2017. godine, kao i novi izbor visokog saveta sudstva, u kojem više neće moći da sedi predstavnik ministarstva pravde.

Poseban deo poglavlja 23 predstavlja poštovaje ljudskih i manjinskih prava.

Poglavlje 23 u predpristupnom procesu za članstvo u Evropskoj unij iotvara se medju prvim, a zatvara se poslednje. Doneti akcioni planovi i strategije mogu da se u tom medjuprostoru menjaju, dopunjuju i nadgradjuju.