четвртак, јун 13

Prekidi u vodosnabdevanju

0
18

RADOVI NA MREŽI NA BULEVARU MEDIJANA

Voda na površini, nužan je iskop na bulevaru Medijana kod broja 11. Zbog popravke vodovodne mreže, moguć je prekid u vodosnabdevanju do 15 časova na neparnoj strani bulevara Medijana.
INTERVENCIJA U SELU PRVA KUTINA
U toku su radovi na prevezivanju priključne veze u ulici Banjski put. Zbog popravke priključne veze, vodosnabdevanje će biti u prekidu do 15 časova u ulici Banjski put kao i na prostoru sela Prva Kutina.
RADOVI U NASELjU BRZI BROD
Voda na površini, potrebni se iskopi u Pustorečkoj ulici kod broja 6 i Prizrenskoj ulici kod broja 2. Zbog popravki priključne veze i vodovodne mreže, vodosnabdevanje će biti u prekidu do 15 časova u pomenutim ulicama ali je moguć prekid i na prostoru naselja Brzi Brod.
INTERVENCIJE U NASELjU PANTELEJ
Voda na ulici, potrebna su raskopavanja u ulici Žarka Zrenjanina broja 50 i Gospodskoj ulici kod broja 59. Zbog intervencija na vodovodnoj mreži i priključnoj vezi, vodosnabdevanje će biti u prekidu do 15 časova u navedenim ulicama.
POPRAVKA KVARA U NASELjU DEVETI MAJ
Voda s ulice otiče u šahtu, potreban je iskop u ulici dr Save Petrovića kod broja 4. Zbog popravke priključne veze, vodosnabdevanje će biti u prekidu do 15 časova u ulici dr Save Petrovića.
POPRAVKE KVAROVA NA PRVIM VENTILIMA
Tokom dana obavljaće se radovi na popravkama prvih ventila u ulici Patrizanskoj 9, u selu Supovac – Sv. Preobraženja bb, Ktitor 7 i 17, u naselju Vinik – Sv. Prokopija bb, Pećka 1, Kneza Mihaila Obrenovića 37, Albanske golgote 3b, Bovanska 7, Durlan 6 i na još nekim adresama. Zbog intervencija moguć je prekid vodosnabdevanja na pomenutim lokacijama do 15 časova.

DNEVNI RASPORED ODRŽAVANjA KANALIZACIONE MREŽE

Ekipe JKP „Naissus“ Niš nastavljaju sa pojačanim aktivnostima u okviru održavanja kanalizacione mreže. Preduzeće će kao u prethodnom periodu na poslovima čišćenja atmosferskih slivnika angažovati sve raspoložive ekipe.

Redovno čišćenje uličnih slivnika u ulicama: Kej Mike Paligorića, Mokranjčeva.

Ispiranje kolektora u selu Popovac.

Vraćanje šaht poklopca ulične mreže u ulici Ljubiše Cvetkovića Robija.

Leave a reply