PRIJAVE ZA STIPENDIJE GRADA NIŠA DO 12. FEBRUARA (VIDEO)

PRIJAVE ZA STIPENDIJE GRADA NIŠA DO 12. FEBRUARA (VIDEO)

Ostalo je još dve nedelje da se talentovani učenici sredjnih škola i studenti sa teritorije Grada Niša prijave na konkurs za stipendiranje.

Stipendije, koje su iz godine u godinu sve veće, dodeljuju se iz gradskog budžeta. Za njih je ove godine izdvojeno oko 15 miliona dinara.

Stipendije su namenjene studentima fakulteta čiji je osnivač Republika Srbija, koji imaju najnižu prosečnu ocenu 9,00.

Za učenike srednjih škola uslov je da su najmanje dva puta u poslednje tri godine osvojili jednu od prve tri nagrade na republičkim ili međunarodnim takmičenjima koje je Ministarstvo prosvete utvrdilo Kalendarom takmičenja.

U 2019. godini bilo je dodeljeno 107 stipendija za 85 studenata i 22 učenika srednjih škola, a iz budžeta Grada su za ovu namenu isplaćena sredstva u iznosu od 8,7 miliona dinara. Ove godine stipendija po učenioku i studneti iznosi 6.800 dinara.

Javni poziv za stipendiranje talentovanih učenika i studenata objavljen je na sajtu Grada Niša, oglasnim tablama Gradske uprave, fakulteta Univerziteta u Nišu i srednjih škola.Rok za podnošenja prijava je 12. februar 2020. godine.