U Nišu je trenutno 24.000 nezaposlenih. Cilj je da se u narednom periodu ova brojka smanji zbog čega je Grad Niš potpisao Sporazum o saradnji o sprovođenju aktivnih mera zapošljavanja sa lokalnom Nacionalnom službom za zapošljavanje.

Za zapošljavanje težih zapošljivih lica, samozapošljavanje, javne radove i stručnu praksu mladih Grad Niš je za narednih godinu dana izdvojio 34 miliona dinara, od čega je 5,5 miliona dinara za javne radove koji se već sprovode na području niških opština.