Eksproprijacija zemljišta za trasu buduće železničke obilaznica oko Niša počinje na jesen. Na potezu dugom 22 kilometra je više od 1.700 parcela sa 2.200 vlasnika. Vlasnici će za kvadrat oduzetog zemljišta dobiti od 300 dinara do 5.000 dinara, zavisno od zone.