Privatna praksa za otpuštene „državne“ zubare

ZUBARI 1Sve stomatrološke ordinacije u ustanovama Medicine rada su otvorene. Otvorili su ih bivši neugovoreni radnici, stomatolozi koji su decembra, odlukom Vlade Srbije ostali bez posla. Zahvaljujući gradu, koji im je omogućio da privatnu praksu otvore u već postojećim ordinacijama, sedam stomatologa, i isto toliko stomatoloških sestri, započelo je privatnu praksu.
Ordinacije u Minovoj ambulanti, više neće da stoje prazne, a oprema da hvata prašinu. U njima će raditi stomatolozi, koji su do decembra bili radnici Medicine rada. Oni neugovoreni, koje nije prepoznavao Fond, pa je isplata zarada bila problem. Odlukom Vlade Srbije ostali su bez posla, ali im se otvorila druga mogućnost. Postali su privatnici.
U ustanovama Medicine rada sada radi sedam stomatologa i sedam stomatoloških sestara. Ambulante su izdavane na deset godina na licitacijama. Šest na prvoj, gde su mogli da učestvuju samo bivši radnici Medicine rada, sedma na otvorenoj za sve zainteresovane.

Komisija je odredila ko će preuzeti ambulante. Naravno dobili su ih oni koji su najviše ponudili, a ja sam srećna da su svi stomatolozi koji su nekada radili u našem Zavodu, zbrinuti, kaže direktor ZZZR Marijana Matić.

Iznajmljivanje ordinacija stomatolozima je omogućio grad Niš.

Još novembra prošle godine ponudili smo ovaj model i ispostavilo se da je dobar, tvrdi gradonačelnik Niša Zoran Perišić.

Početkom godine oko 450 stomatologa u Srbiji moralo je da ode iz zubarskih ordinacija, podaci su Ministarstvu zdravlja. Oni su proglašeni tehnološkim viškom. Reč je o stomatolozima koji od 2006, kada je stomatološka zdravstvena zaštita za većinu odraslog stanovništva izuzeta iz paketa obaveznog zdravstvenog osiguranja, osim za hitne slučajeve, imali status “neugovorenih” i “obavezu” da sami, na tržištu, zarađuju svoje plate.