PRIVATNO PARTNERSTVO ZA JAVNU RASVETU U BABUŠNICI (VIDEO)

PRIVATNO PARTNERSTVO ZA JAVNU RASVETU U BABUŠNICI (VIDEO)

Na poslednjoj sednici SO Babušnica usvojene su odluke o davanju saglasnosti i usvajanju Predloga projekata javno-privatnog partnerstva rekonstrukcije i održavanja dela sistema javnog osvetljenja i održavanja ulica i puteva na teritoriji Babušnice. Šta će projekti javno privatnog partnerstva značiti Opštini Babušnica u prilogu koji su pripremile kolege TV Pirot.