Proba male mature  (VIDEO)

Proba male mature (VIDEO)

Mali maturanti, nakon matematike, imali su probni završni ispit iz maternjeg jezika i kombinovani test koji obuhvata istoriju, geografiju, fiziku, hemiju i biologiju. Uloga probnog prijemnog je da se učenici i nastavnici pripreme za procedure koje ih čekaju na samom završnom ispitu.