Da je nasilje nad decom prisutno i da je to tema o kojoj se mora više govoriti pokazala je i tribina “ Borba protiv najtežih oblika nasilja nad decom“ koji je u Nišu organizovao Gradski odbor Srpske napredne stranke. Najviše reči bilo je o seksualnom nasilju nad decom i o maloletničkim brakovima.