still1022_00001Kako sprečiti požare u romskim naseljima? YUROM centar je realizovao projekat pod nazivom “Čuvaj se 2”. Cilj je povećanje bezbednosti u romskim naseljima sa aspekta protivpožarne zaštite. U Srbiji ih ima oko 600 a proteklih godina u naseljima je bilo mnogo požara sa ljudskim žrtavama i velikom materijalnom štetom.

Nabavljena su i postavljena 43 protivpožarna aparata u 22 romska naselja u 10 opština juga Srbije, podeljeno je oko 6000 edukativnih letaka o prevenciji požara stanovnicima romskih naselja. Za vatrogasce je obučeno oko 100 mladih Roma i Romkinja iz deset opština juga Srbije i formirano devet dobrovoljnih vatrogasnih društava. Sada je pokrenuta druga faza projekta „Čuvaj se“ koja obuhvata realizaciju istih aktivnosti u novih devet opština severnije od Niša, kaže direktor YUROM centra Osman Balić.

UNOPS, Vlada Švajcarske, Evropska komisija i Vlada Srbije su, u okviru projekta „European Progres“, finansijski podržali sprovođenje ovog projekta.