Proseča julska bruto zarada u Srbiji iznosila je 89.330 dinara, a neto zarada, dakle bez poreza i doprinosa, 64.731 dinar, objavio je Republički zavod za statistiku.
U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečna bruto zarada za jul 2021. godine je nominalno veća za 7,6, a realno za 4,2 odsto, dok je prosečna neto plata nominalno veća za 7,8, a realno za 4,4 odsto.
Medijalna neto zarada za jul 2021. godine iznosila je 49.999 dinara, što znači da je 50 odsto zaposlenih primilo zaradu do ovog iznosa.

By rezija